پربازدید

ویدیو

کووید-19

کارکنان شهرداری تورنتو و تی تی سی تا سیزده سپتامبر باید بگویند که واکسن زده اند یا خیر

تمام کارکنان شهرداری تورنتو باید حداکثر تا 30 اکتبر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده باشند.

کارکنان شبکه حمل و نقل عمومی تورنتو ـ تی تی سی ـ نیز مشمول این دستور هستند. این کارکنان تا 13 سپتامبر باید به شهرداری بگویند که آیا واکسن زده اند یا خیر.

کارکنانی که تا 13 سپتامبر وضعیت واکسیناسیون خود را به اطلاع شهرداری نرسانند باید در کلاسهای ”آشنایی با فواید واکسن“ شرکت کنند. شرکت در این کلاسها برای آنهایی که واکسن نزده باشند اجباری است. این عده سپس تا 30 سپتامبر فرصت دارند تا دوز اول را دریافت کنند. آخرین فرصت برای واکسینه شدن کامل 30 اکتبر است.

جان توری شهرداری تورنتو می گوید این تصمیم را با مشورت اتحادیه های کارگری و مسئول بهداشت عمومی تورنتو اتخاذ کرده. البته آن دسته از کارکنان شهرداری و تی تی سی که به دلایل پزشکی قادر به دریافت واکسن نباشند از شمول این دستور خارجند.

با این حال کارلوس سانتوز Carlos Santos رئیس اتحادیه ATU Local 113 که کارکنان تی تی سی را نمایندگی می کند اعضای این اتحادیه را محق می داند که درباره سلامت شخصی شان، خودشان تصمیم بگیرند. او گفت: ”ما با واکسینه شدن اجباری اعضای اتحادیه خود مخالفیم.“

از سوی دیگر اتاق بازرگانی منطقه تورنتو از تصمیم شهرداری ستایش کرد و از هر سه سطح دولتهای فدرال و استانی و شهرداری خواست که با همکاری یکدیگر پاسپورت واکسن تهیه کنند. بعضی از سازمانهای عمومی این امکان را مقابل کارکنانشان گذاشته اند که اگر نمی خواهند واکسن بزنند باید مرتب تست بدهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153735بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19