پربازدید

ویدیو

کووید-19

ژنرال جاناتان ونس در 2015 نیزتحت تحقیق قرار گرفته بود

جاناتان ونس فرمانده  سابق نیروهای مسلح کانادا در سال 2015 نیز مورد تحقیق و پرس و جوی پلیس ارتش قرار گرفته بود.

ژنرال ونس درآن هنگام معاون فرمانده یکی از قرارگاههای ناتو در ناپل ایتالیا بود.

به گزارش کندین پرس وزارت دفاع ملی کانادا پنجشنبه شب این موضوع را برملا کرد و گفت جاناتان ونس در آن هنگام هنوز به ریاست نیروهای مسلح کانادا منصوب نشده بود. تحقیقات سال ۲۰۱۵به نوع رفتار او مربوط می شد و وزارت دفاع جزئیات بیشتری درباره آن نگفته.

 ژنرال ونس در حال حاضر به خاطر دو اتهام جداگانه تحت تحقیق قرار دارد. این دو اتهام  به نحوه رفتار او با زنانی که زیردستش  بودند ربط پیدا می کند. درمورد نخست او متهم به رابطه برقرار کردن با یکی از زنان تحت امرش شده که رتبه نظامی اش بسیار پائینتر از  ژنرال ونس بوده. درمورد دوم او متهم به گفتن حرفی سکسی به یکی دیگر از زنان سرباز زیر دست خود شده که بسیار جوانتر بوده. تحقیقات درباره این دو اتهام در جریان است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139780بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19