پربازید

ویدیو

کووید-19

ژاپن ۱.۶ میلیون دوز واکسن مدرنا را دور ریخت

در بعضی از سایتهای تزریق واکسن در ژاپن، واکسنهای آلوده پیدا شده.

به همین دلیل ژاپن یک میلیون و ششصد هزار دوز واکسن مدرنا را به دور ریخت.

این آلودگی ها در شیشه های واکسنی که هنوز استفاده نشده بودند پیدا شد.

چندین سایت مختلف تزریق واکسن، وجود چنین واکسنهایی را گزارش کرده بودند. بعضی از واکسنهای موجود در این سایتها مورد استفاده قرار گرفته ولی هیچ گزارشی از عوارض جانبی دریافت نشده.

به گزارش کندین پرس، دولت ژاپن از کمپانی مدرنا خواست تا یک تحقیقات فوری و فوق العاده درباره این سری از واکسنها انجام دهد.

این واکسنها در اسپانیا تولید شده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19