پربازدید

ویدیو

کووید-19

چگونگی دریافت ”گواهی واکسن“ در انتاریو

آن دسته از ساکنان انتاریو که واکسن زده اند و می خواهند رسید واکسن دریافت کنند می توانند از راههای زیر اقدام کنند:

ـ افرادی که دارای هلث کارت عکسدار سبز هستند می توانند:

الف) با مراجعه به پورتال آنلاین انتاریو Provincial Portal رسید الکترونیک دریافت واکسن را دانلود یا پرینت کنند.
ب) و یا با خط دریافت نوبت واکسن استان انتاریو به شماره 3900 ـ 943 ـ 833 ـ 1 تماس بگیرند تا یک نسخه از رسید دوز اول و دوم واکسن آنها برایشان ایمیل شود.

ـ افرادی که دارای هلث کارتهای قرمز و سفید هستند و یا هلث کارت ندارند می توانند با همین شماره تلفن تماس بگیرند تا رسید واکسن برایشان ایمیل شود.

پاسپورت واکسن

دولت فدرال اعلام کرده که در نظر دارد برای مسافران بین المللی پاسپورت ملی واکسیناسیون صادر کند.

ـ زمانی که پاسپورت واکسن از سوی دولت فدرال صادر شود از آن می توان به عنوان گواهی واکسیناسیون جهت ورود به بیزنسها و سازمانهایی که آن را طلب کنند، استفاده کرد.

تعداد مراکز واکسیناسیون در انتاریو

در حال حاضر در انتاریو واکسن کرونا در بیش از 3100 محل شامل بیش از 2500 داروخانه و بیش از 650 کلینیک واکسیناسیون انبوه، بیمارستان و کلینیکهای موقت تزریق می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154012بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19