پربازدید

ویدیو

کووید-19

چگونه وام مسکن خود را زودتر پرداخت و هزاران دلار صرفه جویی کنیم؟

هفته گذشته در مورد مسئله فوق صحبت کردیم و یادآوری کردم که با فقط یک درخواست کوچک و بدون پرداخت هیچ مبلغ اضافه ای، اگر پرداخت اقساط وام خود را به جای ماهانه، هر هفته یک بار پرداخت کنید، دهها و صدها هزار دلار بستگی به مبلغ وامتان نه تنها صرفه جویی بلکه چند سال هم زودتر وام مسکن خود را پرداخت خواهید کرد. این هفته به راههای دیگری که هم به صورت انفرادی و هم مجموعا می توانید انتخاب و مبالغ بیشتری صرفه جویی کنید اشاره خواهم کرد.

  1. یک راه دیگر، اصطلاحا روند کردن مبلغ قسط ماهیانه شماست. به عنوان مثال، اگر قسط ماهانه شما 1476/60 دلار است با هر هفته 369/15 دلار پرداخت، هزاران دلار صرفه جویی و حدود سه سال هم قبل از موعد، وام خود را پرداخت خواهید کرد. اگر به جای 369/15 دلار از بانک خود بخواهید هر هفته مثلا 400 دلار یا هر دو هفته یک بار 800 دلار از حساب شما برداشت کند هم هزاران دلار اضافه تر صرفه جویی خواهید کرد و همچنین وامتان به جای 25 سال در عرض حدود 20 سال بازپرداخت خواهد شد. مسئله ای که باید توجه و به بانک یا موسسه وام دهنده تذکر دهید آن است که مبالغ اضافی اصل وام شما را کاهش دهد نه بهره آن را یا آنکه قسط بعدی شما را.
  2. اقساط وامهای مسکن عموما براساس 25 سال محاسبه می شوند. وام شما ممکن است پس از 6 ماه تا 5 سال یا 7 سال تمدید شود اما اقساط شما اگر پیش پرداختی کمتر از20 درصد گذاشته باشید 25 ساله و اگر 20 درصد یا بیشتر پیش پرداخت کرده باشید می توانید براساس 30 ساله و در مواردی، اگر پیش پرداخت شما 35 درصد یا بیشتر باشد 35 یا حتی 40 ساله هم محاسبه شود. یک راه صرفه جویی دیگر درخواست محاسبه وامتان براساس سالهای کمتر مثلا 20 ساله است. شاید یک مثال کوچک تاثیر آن را به شما بهتر نشان دهد.
    فرض کنید که آپارتمانی به مبلغ 300000 دلار با 5 درصد پیش پرداخت (بله امکان دارد) با بهره 2/74 درصد درخواست کرده اید که در این حالت برای محاسبه اقساط شما موسسه وام دهنده آنرا براساس 25 سال محاسبه خواهد کرد. در این حالت قسط شما 1380 دلار و کل بهره پرداختی در 25 سال 114000 دلار خواهد شد.

    حال اگر از موسسه مالی بخواهید که وامتان را به جای 25 سال براساس 30 سال محاسبه کند قسط شما 1620 دلار افزایش خواهد یافت یعنی هر هفته 60 دلار. اما در عوض در طول 20 سال به جای 114000 دلار فقط 89000 دلار بهره خواهید پرداخت یعنی 25000 دلار کمتر اما از سوی دیگر در طول 5 سال (از 25 سال به 20 سال) 60 ماه قسط 1380 دلار نپرداخته اید که 82800 دلار می شود که اگر با 25000 دلار بهره کمتری که پرداخت کرده اید جمع شود مجموعا 107800 دلار صرفه جویی کرده اید یا در حقیقت اگر مابه التفاوت قسط 20 ساله و 25 ساله را محاسبه کنید یعنی (سال) 20ضربدر (ماه) 12 ضربدر 240 دلار به عدد 57600 دلار خواهید رسید یعنی شما در طول 20 سال 57600 دلار قسط بیشتری نسبت به 25 سال پرداخت کرده اید اما 107800 دلار نپرداخته اید که حاصل این دو بیش از 50000 دلار صرفه جویی است.

    اما آنچه حیرت انگیز خواهد شد آن است که اگر به موسسه مالی دستور دهید که وام شما را به جای 25 سال براساس 20 سال و برداشتهای اقساط ما را به جای ماهانه هفتگی برداشت کند در مجموع 117800 دلار در یک وام 285000 دلاری صرفه جویی کرده اید.
    خواهشمندم؛

1ـ توجه فرمایید که فرض بر آن است که بهره در تمام دوران وام یکسان مانده باشد.

2ـ فرض نشان دادن تفاوت با اعداد برای ثبت بهتر در حافظه است و شما براساس مبلغ وامتان می توانید تصور فرمایید که چه اثری در اقتصاد خانواده خواهد گذاشت.

شما می توانید با پرداخت اندکی بیشتر و یا پرداخت پولهای اضافی که به هر علتی به دست می آورید مانند برگشتی مالیات و پرداخت آن به وامتان تاثیرات شگرفی در پرداختهای وام خود داشته باشید. اگر شما وام دارید و چند سال هم پرداخت کرده اید می توانید در سر رسید پرداخت آن و یا با Refinance کردن آن، موارد فوق را در آن انجام دهید و هزاران دلار کمتر به موسسه مالی بدهید

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19