پربازید

ویدیو

کووید-19

چگونه این شخص بدون مدرک لازم توانست چندین شیفت در بیمارستان وینیپگ کار کند؟

شخصی که دوره آموزشی لازم را تکمیل نکرده بود توانست خود را کادر درمانی واجد شرایط معرفی کند و چندین شیفت در بیمارستانی در وینیپگ کار کند.

مسئولان پزشکی وینیپگ در استان مانیتوبا گفتند این شخص توانست چندین شیفت در بیمارستان سنت بانی فیس کار کند. شخص مذکور برای دوره آموزشی لازم ثبت نام کرده بوده ولی آنرا تکمیل نکرده. کورس مذکور یک دوره هفت روزه است که اشخاص پس از تکمیل آن می توانند به عنوان دستیار بدون مدرک کادر درمان به مراکز مختلف پزشکی در سطح استان فرستاده شوند.

گزارش رسانه ها حاکی است که این فرد به بخش استخدام بیمارستان سنت بانی فیس زنگ می زند و خود را به عنوان کسی که جدیدا این دوره را گذرانده و استخدام شده معرفی می کند.

 اما بخش اداری  ضمن شروع پروسه استخدام بلافاصله او را به کار می گمارد و به او شیفت می دهد، و کمی بعد مطلع می شود که این شخص واجد شرایط لازم برای شروع به کار نبوده.

نکته اینجاست که این شخص آگاهی زیادی درباره این بیمارستان، کارکنان، مدیریت و واحدهای آن داشته و با استفاده از این معلومات توانسته خود را به عنوان نیروی واجد شرایط جا بزند و برای هشت شیفت در این بیمارستان کار کند که بعضی از این شیفتها در بخش اورژانس بوده.

 بالاخره در یکی از این شیفت ها کارکنان این شخص را شناسایی می کنند و ضمن آنکه دیگر به او اجازه کار داده نمی شود، پلیس در جریان قرار می گیرد.

افسران پلیس با این شخص صحبت کرده و به این نتیجه رسیده اند که وی نیت بدی نداشته.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19