پربازدید

ویدیوکووید-19

چه کسی چرند می گوید؟

وقتی نخست وزیر دانمارک پیشنهاد دانلد ترامپ برای خرید جزیره گرینلند را چرند خواند،  ترامپ در توئیت صبح چهارشنبه ناگهان سفر برنامه ریزی شده اش برای دیدار از دانمارک را لغو کرد و دانمارکی ها را در بهت و حیرت فرو برد و قصر سلطنتی دانمارک را غافلگیر کرد.

خانواده سلطنتی دانمارک رسما از دانلد ترامپ دعوت کرده بود که در دوم و سوم سپتامبر از این کشور دیدن کند.

ترامپ چند روز پیش خواستار خرید جزیره گرینلند شده بود.

گرینلند کجاست؟

جزیره عظیم گرینلند سرزمینی است نیمه مختار در پادشاهی دانمارک که بین دو اقیانوس اطلس و منجمد، در شرق قلمرو کانادا در اقیانوس منجمد، واقع شده.

مته  فردریکسن نخست وزیر دانمارک ایده ترامپ را «بحثی چرند» خواند، که به دنبال آن دانلد ترامپ توئیت کرد که اگرچه دانمارک کشوری خیلی خاص با مردمانی ستودنی است، ولی سخن نخست وزیر این کشور  که گفته هیچ علاقه ای به بحث درباره خرید گرینلند ندارد، باعث شده که او (ترامپ) سفرش را به زمانی دیگر بیندازد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19