پربازدید

ویدیو

کووید-19

چه کسانی بیشتر به مشروبخواری‌های سنگین روی می آورند؟

بلای کووید ۱۹ دو گروه از کانادایی‌ها را بیشتر از بقیه دچار مشروبخوری‌های سنگین کرده. یکی جوانترها و دیگر، کسانی که نگران مشکلات مالی شان هستند.

مرکز مبارزه با اعتیاد و کمک به بهداشت ذهنی CAMH در فاصله 8 تا 12 می از هزار کانادایی نظرخواهی کرده. نتایج به دست آمده حاکی است نزدیک به 30 درصد جوانان 18 تا 34 سال گفته‌اند حداقل یکبار در هفته گذشته اقدام به مشروبخواری سنگین کرده‌اند.

البته نظرسنجی دیگری که در سال 2018 انجام شده بود نیز نتایج مشابهی را نشان می داد و حاکی بود که جوانان 18 تا 34 سال بیشتر از سایر گروههای سنی به مشروبخواری‌های سنگین روی می آورند.

نظرسنجی تازه نشان می دهد 24 درصد از کل شرکت کنندگان در نظرسنجی به طور متناوب ـ هر چند وقت یک بار ـ اقدام به مشروب خواری سنگین Binge Drinking می کنند.

برای خانمها مصرف چهار گیلاس یا بیشتر در یک نشست سنگین محسوب می شود.

برای آقایان، پنج گیلاس یا بیشتر در یک نشست را سنگین می خوانند.

هر چه نگرانی افراد نسبت به اوضاع مالی شان در شرایط کووید 19 بیشتر بوده، احتمال مشروب خواری سنگین توسط آنها زیادتر است.

به گفته دکتر هِیلی همیلتون از دانشمندان ارشد مرکز CAMH، جوانانی که به خاطر کووید 19 موقعیت کاری شان را در خطر می بینند و با آینده کاری نامطمئنی روبرو هستند، برای سازگاری با شرایط جدید به مشروب پناه می برند.

توصیه کارشناسان و پژوهشگران این مرکز به افرادی که زیاد مشروب می خورند این است که حتما مشاوره بگیرند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19