پربازدید

ویدیو

کووید-19

چه تعداد از بیزنسهای کوچک کانادایی به فکر تعطیلی دائم هستند؟

فدراسیون بیزنسهای مستقل کانادا در تابستان گذشته احتمال می داد که از هر هفت بیزنس کوچک کانادایی یکی برای همیشه  تعطیل شود. این فدراسیون حالا رقم تخمینی را بالا برده و می گوید یکی از هر شش بیزنس کوچک کانادایی در خطر تعطیلی دائم قرار دارد.

این فدراسیون تخمین هایش را بر اساس نظرسنجی از بیزنسها اعلام می کند. این برآورد، جدا از تعداد بیزنسهایی است که در سال 2020 از فعالیت افتادند. در سال 2020 عملا 58 هزار بیزنس کوچک از دور فعالیت خارج شدند. این فدراسیون در تابستان با نظرسنجی از بیزنسها، به این نتیجه رسیده بود که 159 هزار بیزنس کوچک به طور جدی به فکر تعطیلی دائم هستند.

فدراسیون در نظرسنجی جدیدش که هفته گذشته انجام شد به این نتیجه رسید که این تعداد افزایش یافته و اکنون 181 هزار بیزنس کوچک کانادایی به طور جدی به فکر تعطیلی دائم هستند. این تعداد برابر است با یکی از هر شش بیزنس کوچک.

این فدراسیون می گوید پندمیک کووید در مجموع ممکن است سبب تعطیلی یکی از هر پنج بیزنس کوچک (بیست درصد) شود که در این صورت 2.4 میلیون کانادایی بیکار خواهند شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138779بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19