پربازدید

ویدیو

کووید-19

چهل وشش درصد کانادایی ها نگران تامین غذای خانواده هستند ـ نظرسنجی

پنج کمک از کمکهای اضطراری دولت فدرال به مردم و بیزنسها قرار است این شنبه ۲۳ اکتبر به پایان برسند. در این میان برخی خواهان تمدید این کمکها و عده ای دیگر خواستار پایان یافتن این کمکها هستند. دولت جاستین ترودو  هنوز در حال بررسی است که به حرف کدام گروه گوش کند

موسسه نظرسنجی انگس رید Angus Reid نظر عموم را جویا شده. به موجب این نظرسنجی:

ـ دو پنجم کانادایی ها (۴۱ درصد) خواهان پایان یافتن این کمکها هستند ولی فقط ۲۹ درصد از این گروه خودشان دریافت کننده کمک بوده اند.

ـ در مورد زمان پایان یافتن این کمکها، ۱۶ درصد با تمدید کمکها بعد از پایان سال مخالفت کرده اند.

ـ در مجموع دو سوم کانادایی ها می گویند که کمکها حداکثر تا جون ۲۰۲۲ تمدید شود و پس از آن نباید تمدید شود.

ـ بیست و پنج درصد کانادایی ها خواستار ادامه یافتن کمکها تا زمانی هستند که بحران پاندمی پایان یافته باشد. ۹ درصد نیز خواستار تمدید کمکها برای یکسال دیگر هستند

تورم

در این میان کانادایی ها بیش از آنکه نگران از دست دادن شغل یا درآمدشان باشند نگران روند صعودی هزینه زندگی و تورم قیمتها هستند:

ـ هشتاد و هفت درصد کانادایی ها گفته اند بیش از آنکه نگران از دست دادن شغل یا درآمدشان باشند نگران افزایش قیمتها هستند.

نگرانی برای سیر کردن خانواده
چقدر نگران تامین غذای خانواده هستید؟ (Chart: Angus Reid Institute)

باور نکردنی به نظر می آید اما ۴۶ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که در حال حاضر تأمین غذای خانواده برایشان مشکل، و یا خیلی مشکل است.

در میان گروههای کم درآمد، میزان این افراد به ۹۲ درصد می رسد.

کمکها تا کی ادامه یابد؟ (Chart: Angus Reid Institute)
در انتاریو

در انتاریو، نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی خواستار آن هستند که کمکهای اضطراری حداقل تا سال آینده ادامه پیدا کند. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157029بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19