پربازدید

ویدیو

کووید-19

چهار تصادف، چهار مرگ، در روز شنبه در انتاریو

در چهار حادثه رانندگی جداگانه در روز شنبه ۷ سپتامبر چهار نفر کشته شدند.

هر چهار حادثه در تورنتو و انتاریو اتفاق افتاد.

تصادف اول در بزرگراه ۴۰۱ در تورنتو روی داد که چند اتومبیل درگیر شدند و زن ۸۶ ساله ای جانش را از دست داد و ده نفر دیگر شامل سه کودک مجروح شدند.

تصادف دوم در منطقه گوئلف اتفاق افتاد. اتومبیل از جاده خارج شد و راننده جانش را از دست داد.

در تصادف سوم، در شهر لیک شور نزدیک وینزور، عابر پیاده با اتومبیل تصادف کرد و جان سپرد.

حادثه دیگر تصادف موتورسیکلت با اتومبیل در شرق تورنتو بود که طی آن راننده ۲۰ ساله موتورسیکلت از موتور پرت شد و جانش را از دست داد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19