پربازدید

ویدیو

کووید-19

چند نفر از 526 بیمار جدید انتاریو از واکسن نزده ها هستند؟

انتاریو روز دوشنبه شناسایی 526 مبتلای جدید به کرونا را گزارش کرد.

روز دوشنبه هیچ مرگ جدیدی گزارش نشد. خانم کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو گفت از 526 بیمار جدید، 353 نفرشان اصلا واکسن نزده اند و 60 نفرشان فقط یک دوز واکسن زده اند. این مبتلایان با انجام 15.787 تست شناسایی شدند .

آمار انتاریو در 24 ساعت گذشته

ـ تعداد مبتلایان جدید: 526 نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: صفر
ـ تعداد تست های انجام شده: 15787 تست
ـ تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه: 119 نفر
ـ تعداد افراد متصل به ونتیلاتور: 66 نفر
ـ تا کنون 81 درصد ساکنان 12 سال به بالای انتاریو حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.
ـ 73 درصد نیز هر دو دوز را دریافت کرده اند.
ـ تعداد واکسن تزریق شده: 40.907 دوز
ـ جمع واکسن تزریق شده: 20.1 میلیون دوز

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152549بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19