پربازدید

ویدیو

کووید-19

چند درصد کانادایی ها و آمریکایی ها به حکومت استبدادی و اقتدارگرایانه تمایل دارند؟

همزمان با انتخابات میاندوره ای در ایالات متحده و خبرهای مربوط به جزئیات اعلام وضعیت اضطراری در کانادا در چند ماه پیش، مردم دو طرف مرز سرگرم بحث های داغی چون دموکراسی، سیستم های حکومتی و حاکمیت قانون هستند.

تحقیقات فرامرزی موسسه غیرانتفاعی آنگس رید نشان می‌ دهد که کانادایی ‌ها هنوز  به طور گسترده ای به سیستم سیاسی دموکراتیک علاقه دارند اما اقلیت کوچکی از مردم به حکومتی که قانون گذاری آن توسط نمایندگان مجلس انجام می شود، علاقه ای ندارند. این بی علاقه گی در بین مردم آمریکا بیشتر حس می شود.

به طور کلی، اکثر قریب به اتفاق مردم کانادا (86 درصد) با سیستم سیاسی دموکراتیک موافقند در حالی که شش درصد مخالف و هشت درصد مردد هستند. در ایالات متحده، تنها 64٪ موافق سیستم سیاسی دموکراتیک هستند در حالی که 19٪ با آن مخالف و 17 درصد در مورد آن مردد هستند.

وقتی صحبت از رهبری اقتدارگرا و مستقل می شود (حکومت استبدادی و اقتدارگرایانه)، 16 درصد مردم کانادا آن را ایده ای خوب یا عالی می دانند، در حالی که 12 درصد در مورد آن مردد هستند. در ایالات متحده، 15 درصد مردد هستند و 23 درصد نسبت به داشتن رهبری قدرتمند که نیازمند انتخابات نباشد، تمایل دارند که دلیل آن دلسردی از دولت است.

در میان کسانی که معتقدند تأثیر واقعی بر تصمیمات سیاسی ندارند، در کانادا، 19 درصد به مفهوم اقتدارگرایانه تمایل دارند و 11 درصد آنها مردد هستند. در آمریکا نیز 28%  از این گروه به مفهوم اقتدارگرایانه تمایل دارند و 12 درصد آنها مردد هستند.

یافته های کلیدی:

  • اکثر کانادایی ها (56 درصد) به دولت اعتماد ندارند و بر این باورند که دولت در راستای منافع آنها عمل نمی کند. این رقم نسبت به سال 2016 که 47 درصد بود، افزایش یافته است. در ایالات متحده، 72 درصد مردم به دولت بی اعتماد هستند.
  • ۶۴ درصد کانادایی ها معتقدند که نمی توانند بر تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارند. این احساس در بین مردان 18 تا 34 ساله (77 درصد) بسیار بیشتر از سایر افراد جامعه است.
  • مردان 18 تا 34 ساله کانادایی سه برابر بیشتر از بقیه افراد جامعه بر این باورند که «برخی کشورها با حکومت استبدادی (اقتدارگرایانه) وضعیت بهتری دارند.»
  • در تمام خطوط سیاسی، دموکراسی بر اقتدارگرایی برتری دارد. حداقل از هر ده طرفدار حزب کمونیست، لیبرال، نیودموکرات و بلاک کبکوآ، نه نفر بر این باورند که دموکراسی همیشه بهتر از استبداد است.
  • کانادایی‌ هایی که از نظر اجتماعی منزوی شده ‌اند، اعتقاد کمتری به دولت و دلسردی بیشتری نسبت به سیستم دارند. 63% کانادایی ‌هایی که از نظر اجتماعی منزوی شده‌ اند، به دولت اعتماد ندارند و بر این باورند که دولت به نفع آنها عمل نمی کند. 49 درصد کانادایی‌ های غیر منزوی نیز همین نظر را دارند.

نمودار ۱ -کدام سیستم سیاسی را خوب یا بد می دانید؟

نمودار ۲ -تاثیر افرادی چون شما بر تصمیمات سیاسی

نمودار ۳ – نظر کانادایی ها و آمریکایی ها در باره تاثیر بر تصمیمات سیاسی

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=173467بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19