پربازدید

ویدیو

کووید-19

چند درصد کانادایی ها از سلطنتی ماندن کانادا در دوره بعد از ملکه حمایت می کنند؟

بر اساس نظرسنجی جدیدی که توسط مؤسسه انگس رید Angus Reid انجام شده، از هر پنج کانادایی سه نفر از تصمیم کشورهایی که می خواهند از حوزه سلطنت بریتانیا خارج شوند حمایت می کنند.

تقریباً یک دوم از شرکت کنندگان در این نظرسنجی امیدوارند که کانادا نیز در آینده همین تصمیم را بگیرد.

بعضی از کشورهایی که در تابعیت از سلطنت بریتانیا به سر می برند، نظیر باربادوس و جامائیکا، خواهان آنند که خود را از این رابطه آزاد کنند.

علاقه به ملکه  

یافته های این نظر سنجی حاکی است که بیشتر کانادایی ها از اینکه  کانادا تا زمان زنده بودن ملکه الیزابت سلطنتی بماند مشکلی ندارند و بیشتر نگران دوران بعد از ملکه هستند.

  •  ۵۵ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از سلطنتی ماندن کانادا تا زمانی که ملکه الیزابت زنده است، حمایت می کنند.  
  • فقط ۳۴ درصد از سلطنتی ماندن کانادا در دوره بعد از ملکه حمایت می کنند.
  • فقط پنج درصد کانادایی ها ارزشهای مربوط به خانواده سلطنتی را مدرن می دانند، در حالی که ۴۹ درصد این ارزشها را منسوخ می دانند.
بعضی دیگر از نتایج نظرسنجی

سؤال: تصمیم بعضی از کشورها برای خارج شدن از حوزه سلطنت بریتانیا تصمیم درستی است یا غلط؟

در پاسخ به این سؤال :

  • ۵۸ درصد آن را تصمیم درستی می دانند.
  • ۸ درصد آن را تصمیم غلطی می دانند.
  • ۳۳ درصد مطمئن نیستند و نظری ندارند. 

یافته های دیگر

  • ۵۹درصد کانادایی ها معتقدند که وقتی ملکه فوت کند متأثر خواهند شد.

در میان افراد ۵۵ سال به بالا، این درصد بالاتر است.

در میان زنان بالای ۵۵ سال این میزان از همه گروههای سنی دیگر بیشتر است (۵۷ درصد).

  • ۶۳ درصد کانادایی ها نظر مساعدی نسبت به ملکه دارند. در مورد شاهزاده ویلیام ۶۰ درصد نظر مساعد دارند. در مورد شاهزاده چارلز این میزان به 29 درصد و در مورد شاهزاده اندرو به ۱۳ درصد کاهش می یابد.

به نظر شما خانواده سلطنتی چه نوع ارزشهایی را نمایندگی می کنند؟

– ۵ درصد: ارزشهای مدرن

– ۴۹ درصد: ارزشهای کهنه

– ۳۳ درصد: هر دو

– ۷ درصد: هیچکدام

– ۷ درصد: نمی دانند

در میان کسانی که نمی خواهند کانادا در چهارچوب سلطنت بماند:

– ۹۲ درصد معتقدند که کانادا باید برای خروج از حوزه سلطنت، قانون اساسی را تغییر دهد.

– ۶ درصد معتقدند که کانادا در چارچوب سلطنت بماند زیرا تغییر قانون اساسی سخت است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=163247بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19