پربازدید

ویدیو

کووید-19

چند درصد کاناداییها تاکنون واکسن زده اند؟

با گذشت سه ماه از شروع واکسیناسیون عمومی در کانادا نسبت شهروندانی که تا کنون حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند به 11 درصد رسید که این میزان برای جلوگیری از پخش ویروس کرونا کافی نیست.

این 11 درصد البته شهروندان بزرگسال هستند. به این ترتیب می توان گفت که اکنون 11 درصد از جمعیت بزرگسال کانادا در مقابل ویروس کرونا تا اندازه ای مصون هستند.

دکتر هوارد انجو Howard Njoo قائم مقام بهداشت عمومی کشور روز پنجشنبه گفت تعداد ساکنان بالای 18 سال که حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند از مرز ده درصد عبور کرده.

آیا کافی است؟

به گفته دکتر انجو میزان 11 درصد برای جلوگیری از پخش ویروس کافی نیست. او گفت گونه های جدید ویروس که آسانتر به دیگران سریت می کنند همچنان ” خطر جدی“ هستند.

او گفت از نیمه دسامبر که برنامه واکسیناسیون عمومی کشور به جریان افتاد تا کنون   4.3میلیون دوز واکسن تزریق شده.

به گفته قائم مقام بهداشت عمومی کشور تا کنون 60 درصد شهروندان 80 سال به بالا و 19 درصد از شهروندان 70 تا 79 سال دوز اول را دریافت کرده اند. بعضی از این افراد البته دوز دومشان را هم دریافت کرده اند. تا کنون نزدیک به شش میلیون واکسن به کانادا تحویل شده که 2.2 میلیون دوز آن در اختیار انتاریو قرار گرفته.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142366بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19