پربازدید

ویدیو

کووید-19

چقدر دموکراسی را دوست داریم؟

از دوران سقراط و افلاطون، دموکراسی تعریف شده، به صحنه آمده، به تجربه گذاشته شده، و پسندیده شده است.

لعبت زیبا و ملیح و مسحورکننده ای که وصالش، عزم و تعهد و روراستی می خواهد.

کامیونیتی ایرانی جنوب انتاریو دومین کامیونیتی بزرگ مهاجران ایرانی ـ پس از جنوب کالیفرنیا ـ است؛ البته از نظر کمی. از لحاظ کیفی اما پیشتاز بوده است. نماینده به پارلمان فرستاده، نوروز را رسمیت داده، جشنواره تیرگان ترتیب داده، جشنواره سالانه میراث فرهنگی ایران در موزه «رام» به راه انداخته و…

هزاران تن از اعضای جوان و مسنش در دانشگاهها، و انستیتوهای علمی، مراکز فنی، شوراها، بوردها، کتابخانه ها، سازمانهای عام المنفعه، به فعالیت جدی مشغولند. زنان و مردان اهل کارش، هزاران بیزنس کوچک و بزرگ را به گردش درآورده اند. اما کافی نیست.

همکـاری جمعــی، تبــادل نظــرهای آینده نگرانه، هم نشینی های دگرپذیر، کمپین های امدادگرایانه در آن در حد و اندازه نیازها و ضرورت ها نبوده است.

با وجود همه احترامی که حداقل در کلام برای دموکراسی قائل می شویم، در عمل اما کمتر انتقادی را از هم برمی تابیم.

خوشبختانه ما در کانادا زندگی می کنیم که نمونه کم نظیری از دموکراسی را خلق کرده است.

اگر دموکراسی یعنی رعایت حقوق اقلیت ها، اگر دموکراسی یعنی تبعیت از رای اکثریت، اگر دموکراسی یعنی شفافیت در حرف و عمل، و اگر دموکراسی یعنی جسارت در ابراز نظر و بیان آزادانه اندیشه، اگر الهه دموکراسی اینها را می طلبد، آیا آنقدر دوستش داریم که تقدیمش کنیم؟بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19