پربازدید

ویدیو

کووید-19

چشم پزشکان انتاریو ارائه خدمات با اوهیپ را از سر گرفتند

چشم پزشکان انتاریو معاینه چشم کودکان و سالمندان را دوباره شروع کردند.

چشم پزشکان Optometrists ارائه خدمات چشم پزشکی به شهروندان در پوشش اوهیپ را از ماه سپتامبر قطع کرده بودند. علت قطع این خدمات، اختلاف چشم پزشکان با دولت انتاریو بر سر میزان هزینه پرداختی به آنها از سوی دولت بود.

در انتاریو خدمات پزشکی و چشم پزشکی در چارچوب سیستم بیمه دولتی اوهیپ انجام می شود. چشم پزشکان مقدار پرداختی بابت هر معاینه را بسیار کم دانسته و می گفتند نزدیک به نیمی از هزینه هر بار معاینه را از جیب می پردازند.

مذاکرات بین انجمن چشم پزشکان Ontario Association of Optometrists و وزارت بهداشت انتاریو به جایی نرسید و آنها ارائه خدمات خود را از ماه سپتامبر متوقف کردند ولی روز دوشنبه اعلام شد که انجمن چشم پزشکان و دولت انتاریو توافق کرده اند که مذاکرات را از سر بگیرند. به دنبال اعلام این خبر، چشم پزشکان گفتند برای نشان دادن نیّت مثبت خود ارائه خدمات به کودکان و شهروندان ارشد را از سر می گیرند.

وزارت بهداشت گفت تا زمانی که مذاکرات به نتیجه برسد، اطلاعاتی در اختیار رسانه ها قرار نخواهد گرفت. هر دو طرف اعلام آمادگی کرده اند که هرچه سریعتر به توافق منصفانه برسند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158789بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19