پربازدید

ویدیوکووید-19

چراغ چشمک زن پلیس مانع از تصادف قطار شد

خانم 56 ساله ای از اهالی Windsor در جنوب غربی انتاریو صبح سه شنبه 6 مارچ در حال دور زدن اتومبیل، بین ریلهای راه آهن گیر کرد…

این زن که نتوانست اتومبیل خود را از ریل خارج کند پلیس را خبر کرد.
یک اتومبیل پلیس به سرعت به محل حادثه رفت و مرکز پلیس هم سعی کرد از طریق تماس با مرکز ارتباطات راه آهن، موضوع را به لوکومتیورانان اطلاع دهد. وقتی افسر پلیس به محل حادثه رسید متوجه شد که یک قطار به محل نزدیک میشود. او چراغ های چشمک زن اتومبیل پلیس را روشن کرد و لوکومتیوران هم متوجه صحنه شد و به موقع قطار را متوقف کرد.

لوکومتیوران گفت اگر چراغ های چشمک زن پلیس نبود نمیتوانست به موقع عکس العمل از خود نشان دهد.
پلیس استانی راننده 56 ساله اتومبیل را بعلت دور زدن در منطقه ممنوعه تحت پیگرد قرار داده است.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19