پیک نیک یک میلیون ساله – ۱

اشاره«ری برادبری» احتمالا سرشناس ترین نویسنده داستانهای علمی ـ تخیلی آمریکایی به شمار می رود. بسیاری از داستانهای او در میان مجموعه های «بهترین آثار» سال منتشر شده اند. اگرچه آثار او از ارزش تفریحی و سرگرم کنندگی برخوردار است، با این حال بخش مهمی از نوشته هایش منعکس کننده علاقه جدی او به استفاده … ادامه خواندن پیک نیک یک میلیون ساله – ۱