پربازید

ویدیو

کووید-19

پیش بینی رویال بانک: نرخ بهره پایه تا پایان سال آینده به یک درصد می رسد

روز سه شنبه پیش بینی بانک CIBC کانادا را به اطلاعتان رساندیم حاکی از آنکه بانک مرکزی در طول دو سال آینده احتمالاً پنج بار نرخ بهره پایه را افزایش خواهد داد و آن را تا پایان سال ۲۰۲۳ از 0.25% کنونی به 1.5% خواهد رساند.

در اینجا پیش بینی رویال بانک RBC را که بزرگترین بانک کاناداست به آگاهی می رسانیم.

پیش بینی رویال بانک کمی با بانک سی آی بی سی متفاوت است.

رویال بانک پیش بینی می کند که بانک مرکزی افزایش نرخ بهره را در سه ماهه دوم سال آینده شروع خواهد کرد که زودتر از بانک سی آی بی سی است. برآورد بانک سی آی بی سی این است که افزایش نرخ بهره از سپتامبر سال آینده شروع می شود.

اما رویال بانک معتقد است بانک مرکزی نرخ بهره پایه را سه بار افزایش خواهد داد و تا پایان سال آینده به یک درصد خواهد رساند.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19