پربازدید

ویدیو

کووید-19

پیش از وقوع یک طوفان بهاری دیگر در تورنتو، هوایی عمدتا آفتابی برای این شهر پیش بینی می شود

تورنتو قبل از وقوع یک طوفان بهاری دیگر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، شاهد اول هفته ای عمدتا آفتابی خواهد بود.

این شهر روز دوشنبه ترکیبی از خورشید و ابر با حداکثر دمای 17 درجه سانتیگراد و روز سه شنبه آسمانی آفتابی با حداکثر دمای 16 درجه سانتیگراد خواهد داشت.

به گفته کارشناسان هواشناسی، یک طوفان بهاری دیگر قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همراه با باران و باد در منطقه رخ دهد اما آخر هفته خشکی خواهیم داشت و دمای هوا برای شنبه و یکشنبه خنک خواهد بود.

حداکثر دمای روز شنبه به 10 درجه سانتیگراد با 30 درصد احتمال باران خواهد رسید و یکشنبه شاهد هوایی اکثرا آفتابی با اندکی ابر و حداکثر دمای 11 درجه سانتیگراد خواهیم بود.

هفته گذشته، تورنتو شاهد چند روز بارانی بود و در روز پنجشنبه هشدار بارندگی صادر شد، به طوریکه سازمان محیط زیست کانادا 50 میلی متر بارش باران را در برخی مناطق پیش بینی کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=202167بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19