پربازدید

ویدیوکووید-19

پیشنهاد انتاریو به دولت فدرال برای رشد اقتصادی بهتر

دولت انتاریو پشنهاداتی را برای بهبود شرایط اقتصادی به دولت فدرال ارائه کرده است.
یکی از برجسته ترین این پیشنهادات پیشنهاد طرح و بودجه ملی برای گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی است. به نظر دولت انتاریو این طرح می تواند تولید را افزایش داده و مشاغل زیادی را ایجاد کند.
در گزارش دولت انتاریو آمده است که کانادا به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته، تنها کشوری است که یک استراتژی ملی برای حمل و نقل عمومی ندارد. به نظر دولت انتاریو کانادا، بهتر است هرچه سریعتر در زیر ساخت های مرکزی اقتصادی سرمایه گذاری کند. آنها از حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از مهمترین این زیر ساخت ها نام می برند. آنها یادآور می شوند که سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل مزایای اقتصادی سریع و موثرتری را در پی دارد. از این مزایا ایجاد شغل در تولید کارخانه ها و جلوگیری از اتلاف انرژی و وقت در زمان انسداد ترافیکی را نام می برند. آنها علاوه بر بهینه سازی حمل و نقل عمومی بر ایجاد بزرگراه ها، جاده ها و پل ها نیز تکیه می کنند. ­­
از موارد دیگر که در این پیشنهادات به آن اشاره شده است بهبود حمل و نقل در مرزهاست. منابع آب و بهبود سیستم فاضلاب نیز از موارد دیگری است که بدان اشاره شده است.

اتاق خبر انتاریو

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19