پربازدید

ویدیوکووید-19

پیشنهاد افزایش کمک هزینه فرزند در انتاریو

اتاق اخبار انتاریو:

روز سه شنبه نخست وزیـر انتـاریو Kathleen Wynne به دنبال بازدیدش از یک مرکـز دولتی کودکان (Early Years) پیشنهاد داده است تا مزایای دولتی کودکان افزایش یابد.
این افزایش یک میلیون کودک که در خانواده های با درآمد کم یا متوسط در سراسر استان زندگی می کنند را تحت تاثیر قرار می دهد.
در این پیشنهاد قرار است که دولت انتاریو برای دو سال سقف پرداخت کمک هزینه فرزند به خانواده ها را تا 210 دلار بالا ببرد. یعنی هر کودک در سال به جای دریافت حداکثر 1100 دلار می تواند تا 1310 دلار کمک هزینه دریافت کند.
دولت انتاریو پیشنهاد داده است که در سال 2014 نیز 100 دلار دیگر به پرداختی سالانه خانواده ها افزوده شود.
این پیشنهاد در صورتی که تا قبل از اول جولای تایید شود، اعلام خواهد شد.
والدین لازم نیست برای دریافت این رقم رأسا اقدام کنند این مبلغ با پر کردن و تحویل فرم های مالیاتی، در صورت واجد شرایط بودن به خانواده ها پرداخت خواهد شد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19