پربازید

ویدیو

کووید-19

پیشنهادات شما برای آینده ریچموندهیل چیست؟

ریچموند هیل در سال 2041 چگونه خواهد بود؟

شهرداری ریچموند هیل از صبح پنجشنبه چهارم اکتبر پروژه مشاوره با شهروندان را برای طراحی آینده ریچموندهیل را آغاز کرد. این پروژه City Plan 2041 نام دارد.

ساکنان و بیزنسهای ریچموند هیل از همین ماه تا پایان سال می توانند نظرات و ایده هایشان را برای آینده ریچموندهیل، از مسکن و حمل و نقل عمومی و کار و استخدام گرفته تا مسائل آب و هوایی، با مسئولین شهر و دیگر شهروندان در میان بگذارند. به همین منظور، یک کارگاه معرفی و آشنایی به صورت آنلاین Virtual Open House از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر پنجشنبه 18 فوریه برگزار می شود که برای شرکت در آن می توانید از طریق سایت زیر

Register online today!

 ثبت نام کنید.

جزئیات بیشتر این برنامه به قرار زیر  است:

CITY Launches Consultation to Plan THE FUTURE OF RICHMOND HILL

Community encouraged to share ideas for City Plan 2041 

Richmond Hill – The City of Richmond Hill is launching its Official Plan Update, City Plan 2041, with an aim to establish Richmond Hill as one of the GTA’s most prominent and successful communities

City Plan 2041 is a key project supporting Council’s Strategic Priority areas. When complete, the plan will include changes to policies and land-use planning maps (previously approved in the Official Plan) and will guide future public and private sector development

Beginning this month and throughout the coming year, residents, businesses and visitors are invited to share their thoughts on the proposed vision for our city. From housing and climate change to transportation and employment and more, the community will have opportunities to provide input on a variety of topics and help transform Richmond Hill into a more vibrant, complete community that serves the future needs of all

You’re invited to the City Plan 2041 Virtual Open House

Date: Thursday, February 18, 2021
Time: 6:30 – 8 p.m
!Register online today

Hear from renowned award-winning visionary urban planner, David Dixon, about Richmond Hill’s exciting potential and balancing growth and green in our city

Learn more about the proposed vision for our city

Ask your questions about planning for the future in Richmond Hill

Residents are encouraged to watch for additional consultation opportunities later this month and can subscribe to RichmondHill.ca/OPUpdate for updates

QUICK FACTS

Richmond Hill’s current Official Plan was adopted by Council in 2010

City Plan 2041 is required to conform to York Region’s Official Plan, which is currently being updated through its municipal comprehensive review process

In 2019, Richmond Hill Council voted to change its status from a town to a city and became the City of Richmond Hill, reinforcing its position in York Region and Ontario as an urbanized and competitive municipality

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19