پربازدید

ویدیو

کووید-19

پیدا شدن یکی از قدیمی ترین قبرستانهای کانادا

پژوهشگران موفق شدند با استفاده از سیستم رادار زیرزمینی، سایتی را پیدا کنند که معتقدند یکی از قدیمی ترین قبرستانهای کانادا است. 

این سایت در غرب نواسکوشیا واقع است و قبرستان نخستین اروپایی های فرانسوی زبان Acadian در نزدیکی یک قرارگاه در سالهای 1680 بوده. 

به گزارش کندین پرس، تصاویر راداری 19 ردیف مرتب سبز و قرمز را نشان می دهد. 

بسیاری از مهاجران اولیه فرانسوی در پورت رویال ـ محل پیدا شدن این قبرستان ـ سکونت داشتند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=89111بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19