پربازدید

ویدیو

کووید-19

پیدا شدن پنج مار بزرگ و تمساح مرده در گودالی در انتاریو

تصور کنید در حال عبور از کنار گودالی هستید و ناگهان در داخل آن گودال یک تمساح و پنج مار بزرگ را مشاهده می کنید که البته همه شان مرده اند.

این کابوس در روز باکسینگ دی واقعیت پیدا کرد.

پلیس استانی انتاریو OPP در کالدون Caledon مشغول تحقیق درباره این ماجراست.

مارها از نوع بزرگ و خوش آب و رنگ و نمایشی exotic توصیف بوده اند.

پلیس انتاریو با گذاشتن پستی در توئیتر گفت عابری که از محل رد می شده متوجه این خزندگان مرده شده که در گودالی افتاده بودند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این باره در دست نیست.

این اولین بار نیست که جانوران نمایشی اما خطرناک به صورت مرده یا زنده در انتاریو پیدا می شوند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159563بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19