پربازدید

ویدیو

کووید-19

پیدا شدن جنازه زن و مرد در خانه ای در ریچموندهیل

پلیس منطقه یورک خبر از پیدا شدن جنازه دو نفر در خانه ای در ریچموندهیل داد.

پلیس ساعت 5:45 بعد از ظهر یکشنبه به خانه ای در خیابان Emmanuel Drive در نزدیکی تقاطع خیابانهای بی ویو و 16th فراخوانده شد. این محله در قلب ریچموندهیل واقع است.

ماموران پلیس در  داخل  خانه با جنازه یک زن و مرد رو به رو شدند.

پلیس عصر یکشنبه در بیانه ای اعلام کرد که:”نگرانی از بابت ایمنی عمومی وجود ندارد و پلیس به دنبال مظنونی نیست.“

پلیس از کسانی که اطلاعاتی دارند خواسته که تماس بگیرند.

اطلاعات بیشتر درباره این حادثه را، در صورت دریافت، در سلام تورنتو آنلاین به آگاهی خواهیم رساند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19