پربازدید

ویدیو

کووید-19

پیدا شدن جنازه در دریاچه انتاریو

در حوالی جنوب خیابان لزلی، روز یکشنبه 18 دسامبر جنازه ای از دریاچه انتاریو بیرون کشیده شد…

پلیس میگوید اطلاعات بیشتری در دست نیست اما احتمال میرود که جنازه برای چند روز در آب مانده باشد.

پلیس انتظار دارد که کالبد شکافی بتواند به شناسایی اسرار این حادثه کمک کند.

Special to SALAM TORONTO with permission from CBC/Radio- Canadaبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19