پربازدید

ویدیوکووید-19

پژوهش جدید: دهها واقعیت جالب درباره نحوه خرید کانادایی ها از فروشگاههای مواد غذایی

یکی از کارهای واجب برای کانادایی ها، مثل بقیه مردمان کره زمین، خرید از فروشگاههای مواد غذایی و خواروبار grocery stores است. اما چقدر وقت صرف هر بار خرید از فروشگاهها می شود؟

دانشگاه معروف دالهوسی Dalhousie در هلیفکس در انجام این پژوهشها تخصص کامل دارد. پژوهشگران این دانشگاه به تازگی یک نظرسنجی در زمینه چند و چون خرید مردم از فروشگاههای خواروبار و موادغذایی انجام داده اند که نشان می دهد هر کانادایی در هر بار خرید از این فروشگاهها به طور متوسط 32 دقیقه وقت صرف می کند. این خریدها را می توان از لحظات بی استرس و سرگرم کننده در زندگی روزمره به حساب آورد اما همه اش هم لذت بخش نیست. پژوهش دانشگاه دالهوسی نشان می دهد که برای بسیاری از مشتریان، انتظار در صف پرداخت «بدترین» بخش خرید است. شاید به همین دلیل است که اغلب مشتریان از وجود صندوقهای پرداخت اتوماتیک (سلف چک آوت) استقبال می کنند. پروفسور سیلوین چارلبویس مدیر این پژوهش در این رابطه می گوید کانادایی ها منتظر باشند که تکنولوژی های بیشتری در رابطه با خرید مواد غذایی و خواروبار در فروشگاهها به کار گرفته شود. نتیجه دیگر این نظرسنجی این است که کانادایی ها نسبت به آمریکایی ها کمتر به خرید از این فروشگاهها می روند (1.29 بار در هفته). 

در رابطه با چک ـ آوت اتوماتیک، 25 درصد کانادایی ها با تمام وجود موافق استفاده از این صندوقها هستند. حدود 30 درصد نیز «تا اندازه ای» موافق هستند. حدود 20 درصد هم برایشان بی تفاوت است. در این پژوهش، انواع فروشگاههایی که بخش عمده فضایشان به فروش مواد غذایی اختصاص دارد، در نظر گرفته شده اند. اکثر کانادایی ها گفته اند که برای خرید مواد غذایی و خواروبار، حداقل به دو فروشگاه سر می زنند که این به معنای رقابت آمیز بودن فعالیتهای این فروشگاههاست.

نکات جالب دیگر 

ـ حدود پنجاه درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که تاکنون هرگز به صورت آنلاین مواد غذایی و خواروبار نخریده اند. سی و چهار درصد هم گفته اند شاید زمانی این کار را انجام دهند. 

ـ اولین صندوقهای پرداخت اتوماتیک

self-checkout در سال 2000 به فروشگاههای کانادا راه یافت. 

ـ خریداران در نقاط خارج شهری، بیشتر از خریداران داخل شهری، به قیمت فرآورده ها اهمیت می دهند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19