پربازدید

ویدیو

کووید-19

پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی در چین

از هنگامی که ویروس کووید به کشور های مختلف سرایت کرد، این سوال مطرح شد که سر منشا این ویروس کجاست؟ از آنجا که پندمیک ابتدا از چین شروع شد، چشمها بی اختیار به سوی آن کشور معطوف شد و نام شهر “ووهان”  سر زبانها افتاد چرا که نخستین موارد ابتلا به بیماری کووید در این شهر مشاهده شده بود.

سازمان بهداشت جهانی به تازگی هیئاتی را به چین اعزام کرده تا درباره چگونگی پیدایش و شیوع این ویروس پژوهش کند. محققان سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه از همکاری چین ابراز رضایت کردند و گفتند  کشور چین همکاری های سطح بالایی با این هیئات دارد.

هشدار محققان

این محققان به همه هشدار دادند که انتظار جواب سریع نداشته باشند. آنها گفتند رسیدن به جواب احتمالا سالها طول می کشد و منوط به چندین تحقیق جداگانه خواهد بود تا بتوان سرمنشا ویروس را به صورت قطعی مشخص کرد. آنها می گویند برای تحقیقات کامل، مراحل مختلفی باید طی شود نظیر نمونه گیری از حیوانات، تجزیه و تحلیلهای ژنتیکی و مطالعات اپیدمی شناسی.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139350بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19