پربازدید

ویدیو

کووید-19

پنجمین هواپیمای حامل مترجمین و راهنماهای افغان وارد کانادا شد

دو هواپیما حامل دیپلمات ها و نیروهای ویژه کانادا و همچنین مترجمین افغان و خانواده هایشان وارد کانادا شدند.

به گفته وزارت دفاع ملی کانادا هواپیمای حامل دیپلمات ها و نیروهای ویژه در اتاوا و هواپیمای حامل مترجمین و خانواده هایشان در تورنتو به زمین نشستند.

کانادا تمامی نیروهایش را از افغانستان خارج می کند. کانادا همچنین ماه گذشته اعلام کرد آن دسته از شهروندان افغان را که در بیست سال گذشته به نیروهای کانادا در آن کشور به عنوان مترجم و راهنما و غیره کمک کرده اند از افغانستان به کانادا می آورد.

این پنجمین هواپیمای حامل مترجمین و راهنماهای افغان است که وارد کانادا می شوند. درباره تعداد مسافران این هواپیما اطلاعاتی داده نشده ولی گفته شده که هنوز صدها نفر از آنها در افغانستان منتظر انتقال به کانادا هستند.

کانادا جداگانه اعلام کرده که به 20 هزار نفر از افغان هایی که از ترس طالبان به کشورهای دیگر گریخته اند پناه می دهد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153108بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19