پربازید

ویدیو

کووید-19

پنجشنبه ۵ بعدازظهر به وقت تورنتو طبل ها در سراسر کانادا به صدا در می آیند

ساعت پنج و پانزده دقیقه بعدازظهر  پنجشنبه۳۰ سپتامبر مردم در سراسر کانادا بر طبلها و قابلمه ها می کوبند تا یاد کودکان بومی مدارس شبانه روزی کانادا را گرامی بدارند.

پنجشنبه ۳۰ سپتامبر مصادف است با روز ملی حقیقت یابی و آشتی با بومیان کانادا National Day for Truth and Reconciliation. این اولین بار است که چنین روزی در کانادا به طور رسمی برگزار می شود.

جامعه بومیان فرست نیشن کملوپس در بریتیش کلمبیا از کانادایی ها در سراسر کشور دعوت کردند که در ساعت دو و پانزده دقیقه بعدازظهر پنجشنبه ۳۰ سپتامبر به وقت پاسیفیک (۵:۱۵ بعدازظهر به وقت تورنتو) به آنها بپیوندند و با کوفتن بر طبل و خواندن آواز، یاد ۲۱۵ کودک بومی را که چندی پیش بقایای جسدشان در محوطه مدرسه شبانه روزی سابق کملوپس کشف شد و یاد کلیه کودکان بومی را که در دوران اقامت در مدارس شبانه روزی سابق جانشان را از دست دادند، گرامی بدارند.

کوبیدن بر طبل به معنای چیست؟

روزَن کاسیمیر Rosanne Casimir از جامعه بومیان فرست نیشن کملوپس درباره سنت کوبیدن بر طبل توسط بومیان در یک ویدیو توضیحاتی داده و می گوید کوبیدن بر طبل نشانه ضربان قلب است و به معنای ضربان همزمان قلب همه انسانهایی است که به آهنگ و آواز همراه آن طبل گوش می کنند.

کسی که بر طبل می کوبد همه را دعوت به صلح، همدلی و همصدایی می کند. او می گوید طبل برای تمام بومیان مقدس است و در این مورد هیچ تفاوتی میان بومیان نیست.

 روزَن کاسیمیر از جامعه بومیان فرست نیشن کملوپس در این ویدیو درباره سنت کوبیدن بر طبل توسط بومیان توضیح می دهد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19