پربازید

ویدیو

کووید-19

پنجاه تن از آتش نشانان تورنتو در شش سال گذشته به علت سرطان ناشی از کار جان سپرده اند

پنجاه تن از آتش نشانان تورنتو در شش سال گذشته به علت سرطان ناشی از نوع کارشان در گذشته اند.

کارکنان آتش نشانی تورنتو این روزها عزادار مرگ دو تن از همکارانشان هستند که به علت سرطان ناشی از نوع کارشان به تازگی در گذشته اند.

مارتین کاستاف Martin Costoff از کارکنان آتش نشانی تورنتو سه شنبه گذشته به علت سرطان مغز در گذشت. او کارش را از سال 1988 در آتش نشانی منطقه یورک شروع کرد و تا مقام کاپیتانی در آتش نشانی تورنتو پیش رفت. 

یکی دیگر از این آتش نشانان به نام جورج دانیل تامسون George Daniel Thompson نیز در یازدهم آگوست به علت سرطان در گذشت.

جورج دانیل تامسون نیز کارش را از سال 1988 با آتش نشانی ایست یورک East York شروع کرده بود و تا مقام کاپیتانی پیشرفت کرد.

جیم جساپ Jim Jessop رئیس آتش نشانی تورنتو به کندین پرس گفت از اول ژانویه 2015 تاکنون پنجاه تن از آتش نشانان فعال یا بازنشسته تورنتو به علت سرطان ناشی از کار جانشان را از دست داده اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19