پربازدید

ویدیو

کووید-19

پنت هاوس را تبدیل به نایت کلاب کرده بود

سازمان دهنده پارتی که خودش نقش دربان را بازی می کرد به پلیس اجازه ورود نداد. اما پلیس زرنگتر بود.

این آقای ۴۲ ساله در بریتیش کلمبیا بیخیال مقررات و محدودیت‌های کووید آپارتمانش را به نایت کلاب موقت تبدیل کرده بود. آپارتمان او در دان تان ونکوور و از نوع پنت هاوس بود. پلیس ونکوور هم ارفاق نکرد و او و مهمانانش را به ۱۷ هزار دلار جریمه محکوم کرد تا درسی باشد برای دیگران.

در بریتیش کلمبیا نیز مثل بقیه استان‌ها، برای جلوگیری از گسترش بیشتر پندمیک کووید، مقررات و محدودیت هایی برقرار است.

سارجنت استیو ادیسون سخنگوی پلیس ونکوور ماجرا را چنین تعریف می کند:

هفته قبل، پلیس ونکوور گزارشی از یک شاهد عینی دریافت کرد از برپایی پارتی بزرگ در داخل آپارتمان پنت هاوس در دان تاون ونکوور. پلیس بعد از دریافت این گزارش تحقیقاتش را شروع کرد و برای مرد ۴۲ ساله ای که متهم به ترتیب دادن این پارتی بود چندین تیکت صادر کرد. به گفته سارجنت ادیسون این فرد خودش به عنوان دربان جلوی آپارتمان ایستاده بود ولی از باز کردن در به روی پلیس خودداری کرد.

مأموران پلیس  نیمه شب یکشنبه دوباره به این محل مراجعه کردند ولی این بار حکم بازرسی  را از دادگاه گرفته بودند. گفته شده که این فرد بعد از پارتی اول دو پارتی دیگر در همین آخر هفته برگزار کرده بوده.

به گفته سارجنت ادیسون وقتی ماموران پلیس وارد پنت هاوس ۱۰۲ متری شدند، آنجا را پر از آدم دیدند. به نظر می‌آمد که محل به نایت کلاب تبدیل شده و حتی صحنه ای برای اجرای شو درست شده بود.

سارجنت ادیسون می‌گوید: «افسران ما ۷۸ نفر را در داخل آپارتمان مشاهده کردند که هیچ کدام ماسک نداشتند اما میزهایی با منیوی غذا و حتی صندوقی برای دریافت پول آنجا بود.»

پلیس برای هر یک از شرکت کنندگان در پارتی جریمه‌ای به مبلغ ۲۳۰ دلار به خاطر نداشتن ماسک صادر کرد و میزبان را هم دستگیر کرد.

مقررات کووید در استان بریتیش کلمبیا، برگزاری هرگونه گردهمایی در داخل خانه ها را ممنوع می‌داند و فقط به افرادی که تنها زندگی می کنند اجازه می دهد تا دو نفر از آشنایانشان را داخل خانه بپذیرند.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19