پربازدید

ویدیوکووید-19

پلیس یورک ریجن: رانندگی بعد از مصرف مواد مخدر نیز بررسی می شود

پلیس یورک ریجن اعلام کرده که از برنامه R.I.D.E «انجمن افسران پلیس انتاریو» که در حال انجام است حمایت می کند. در این برنامه و کمپین قصد جلوگیری از رانندگی خطرناک که تحت اثر مواد مخدر و حتی داروهای نسخه ای صورت می گیرد را دارد.

طبق گزارشی که در سال 2010 در مجله پیشگیری از تصادفات رانندگی چاپ شده آمده که بیش از ده درصد رانندگانی که تصادفی انتخاب شده بودند تا در مورد استفاده از مواد مخـدر امتحان شوند، تحت تاثیر این مواد بوده اند. در حالی که تنها 8 درصد این رانندگان امتحان شده اتفاقی نسبت به وجود الکل در بدنشان تست مثبت داشته اند.

در سال 2012 نیز تحقیقی نشان داده است که وجود این نوع مواد در خون می توانند مانند وجود الکل آمار تصادف و برخورد را بالا ببرد.

رانندگان تحت تاثیر الکل و مواد مخدر یک جرم غیرمنطقی است که کاملا قابل پیشگیری است. پیشگیری از این جرم می تواند جان بسیاری را از خطر مرگ و یا مجروح شدن نجات دهد . زمانی که الکل نوشیده اید و یا مواد مخدر و یا حتی داروهای آرام بخش و خواب آور مصرف کرده اید و پشت فرمان ماشین می نشینید نه تنها جان خود را بلکه جان دیگران را نیز به خطر می اندازید.

برنامه R.I.D.E پلیس یورک ریجن یک برنامه جدید است که یک سال به طول خواهد انجامید. این برنامه خصوصا در تعطیلات و زمانی که احتمال مصرف الکل و مواد مخدر بیشتر است، اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19