پربازدید

ویدیوکووید-19

پلیس در جستجوی مرغ غول پیکر

پلیس استان انتاریو در جستجوی مرغ بزرگی میباشد که از فایبر گلاس ساخته شده است…

این مرغ بزرگ تزئینی از مزرعه مرغداری در منطقه سیمکو Simco به سرقت رفته است. پلیس، زمان سرقت را بین غروب پنجشنبه تا صبح جمعه دوم مارچ تخمین میزند.
این مرغ فایبر گلاس دو و نیم متر ارتفاع دارد و قسمتهایی از بدن او به رنگهای سفید، زرد و قرمز است. پلیس ارزش این مرغ غول پیکر را 3000 دلار برآورد کرده است.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19