پربازدید

ویدیو

کووید-19

پلیس تورنتو فرم آنلاینی را برای گزارش گرافیتی‌های دارای انگیزه نفرت راه‌اندازی کرد

با توجه به افزایش قابل‌توجه اعمال ناشی از نفرت، سرویس پلیس تورنتو فرم آنلاینی را برای گزارش گرافیتی‌های دارای انگیزه نفرت راه‌اندازی کرده است.

سخنگوی سرویس پلیس تورنتو اعلام کرد، فرم موجود در وب‌سایت این سرویس، به شهروندان امکان می‌دهد تا پلیس را در مورد گرافیتی‌های دارای انگیزه نفرت آگاه کنند. در این راستا، افسران می‌توانند در محل حضور یابند، شواهد جمع‌آوری کنند و ترتیبی دهند که گرافیتی‌ها در اسرع وقت پاک شوند. فرم آنلاین گزارش به صورت ۲۴/۷ بررسی می‌شود.

پلیس تورنتو خاطرنشان کرد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به این سو، تعداد گزارش‌های مربوط به گرافیتی‌های دارای انگیزه نفرت بیشترین افزایش را داشته است.

به گزارش سیتی‌نیوز، رئیس پلیس تورنتو از مردم خواست که این حوادث را گزارش دهند تا پلیس بتواند افرادی که مرتکب این اعمال شده‌اند را مورد بازخواست قرار دهد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=195323بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19