پربازدید

ویدیو

کووید-19

پلیس: تا روز چهارشنبه اتومبیلهایتان را بیرون نیاورید مگر در موارد ضروری

برف و بوران سنگین روز دوشنبه در تورنتو و جنوب انتاریو بعضی رانندگان را تا هشت ساعت داخل اتومبیلهایشان در بزرگراه ۴۰۱ گرفتار کرد به طوری که قادر به حرکت نبودند.

یکی از این رانندگان گفت که ۹ ساعت در بزرگراه ۴۰۱ در نزدیکی خیابان لزلی تورنتو متوقف بوده.

پلیس انتاریو با انتشار فیلمهای ویدیویی، اتومبیلها و کامیونهای گرفتار در برف را نشان داد که قادر به خروج از مسیر نبودند.

پلیس استانی انتاریو دیر وقت دوشنبه با صدور بیانیه از همه شهروندان و رانندگان خواست که اگر نیاز اساسی ندارند از خانه خارج نشوند.

چند کیلومتر مسیر رو به شرق بزرگراه ۴۰۱ در محدوده تورنتو تا صبح سه شنبه هنوز بسته بود و عملیات امدادگران برای گشودن بزرگراه ادامه داشت. دهها کامیون بزرگ در این کریدور میان برف به حال خود رها شده بودند.

کامیونهای گرفتار در برف

صبح سه شنبه پلیس انتاریو با انتشار فیلمهای ویدیویی، اتومبیلها و کامیونهای گرفتار در برف را نشان می داد که قادر به خروج از مسیر نبودند. پلیس در بیانیه صبح سه شنبه گفت: «اتومبیلها گیر کرده اند، کامیونها گیر کرده اند، ترافیک رو به سنگین شدن است به طوری که شاید از دیروز سنگینتر شود.»

وسایل یدک کش وزارت حمل و نقل انتاریو شبانه روز در فعالیت بودند تا کامیونها و اتومبیلهای گرفتار در برف را به خارج بزرگراهها انتقال دهند.

روز دوشنبه شهرداری تورنتو اعلام «وضعیت برفی بسیار فوق العاده» کرد که هرگاه چنین وضعیتی اعلام شود، پارک اتومبیلها در خیابانهایی که با عنوان “snow routes” مشخص شده اند، برای ۷۲ ساعت ممنوع است و تا ۲۰۰ دلار جریمه دارد.

در شهر تورنتو سرعت ریزش برف در روز دوشنبه به ساعتی ۵ سانتیمتر رسیده بود.

https://twitter.com/i/status/1483239535945437184

پلیس به شهروندان توصیه کرده که حتی برای روز چهارشنبه هم اتومبیلهایشان را بیرون نیاورند مگر آنکه واقعاً مجبور باشند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=160127بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19