پربازید

ویدیو

کووید-19

پلیس به دنبال این فرد است: خود ارضایی در مقابل مردم

حادثه  روز یکشنبه 20 فوریه به پلیس اطلاع داده شد. متهم که تصویری از او را اینجا ملاحظه می کنید دست به یک عمل شنیع زده. او متهم است که در پارکینگ لات فروشگاه Marshall’s به ادرس 1890 خیابان میجر مکنزی در ”وان“ دست به این عمل زده.

 گزارش پلیس حاکی است که در این روز کمی قبل از ساعت 6 بعد از ظهر، خانمی از فروشگاه مارشال خارج شده و به سمت اتومبیلش می رود و پشت فرمان می نشیند، اما بلافاصله مظنون به سمت او، کنار پنجره راننده، آمده و خود را عریان کرده و شروع به خود ارضایی می کند. خانم راننده به سرعت دنده عقب رفته و از محوطه پارکینگ خارج می شود.

متهم از سوی پلیس مردی 30 تا 40 ساله با پوست زیتونی، قامت متوسط، و موی سیاه توصیف شده که ژاکت سبز تیره و شلوار جین آبی به تن داشته . از افرادی که اطلاعاتی در این رابطه دارند خواسته شده با پلیس تماس بگیرند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19