پربازدید

ویدیوکووید-19

پشتیبانی ترودو از بومیان کانادا

justinجاستین ترودو یکی از 7 کاندیدای رهبری حزب فدرال لیبرال، در تاریخ 26 دسامبر با چیف ترسا اسپنس در اتاوا دیدار کرد.

رئیس اسپنس (Chief Spence) که رهبری حدود سه هزار نفر از بومیان آتاواپسیکت در 900 کیلومتری شمال تورنتو را به عهده دارد از یک ماه پیش دست به اعتصاب غذا زده است که توجه نخست وزیر را به وضعیت ناگوار اهالی خود جلب کند.
ضعف مدیریت از هر دو سو، دولت فدرال و مدیریت رزرو باعث دوگانگی دید کانادائی ها به این مسئله شده است.

با این وجود رهبرانی همچون ترودو با حضور در محل اعتصاب غذا، ضرورت یافتن راه حل دائمی برای مشکلات آنان را یادآور می شوند.

ترودو د این ملاقات گفت: “دیدن چیف ترسا اسپنس در این وضعیت بسیار تکان دهنده بود. او حاضر است همه چیز خود را قربانی مردم خود بکند. (درحالیکه) لزومی برای این کار نباید باشد.”

توئیت جاستین ترودو

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19