پربازدید

ویدیو

کووید-19

پر آرامش ترین و کم آرامش ترین کشورهای جهان در سال 2016

مرکز شاخص صلح جهانی The Global Peace Index که به طور سالانه وضعیت صلح در جهان را از دیدگاه و با شاخص های خود بررسی می کند، تصویر نه چندان خوشایندی از جهان سال 2016 ارائه می دهد؛ به عبارت دیگر، حکایت از آن دارد که میزان خشونت ها و درگیری ها در جهان در سال 2016 بیشتر شده و این وضعیت را ادامه یک روند دهه گذشته توصیف می کند.

نشریه فوربز به نقل از این ایندکس، اسامی ده کشور پر آرامش تر جهان و ده کشور آخر از این نظر را به قرار زیر ذکر کرده:

پر آرامش ترین ده کشور جهان:
1ـ ایسلند
2ـ دانمارک
3ـ اتریش
4ـ نیوزیلند
5ـ پرتغال
6ـ جمهوری چک
7ـ سوئیس
8ـ کانادا
9ـ ژاپن
10ـ اسلووانیا

کم آرامش ترین ده کشور جهان:
1ـ سوریه
2ـ عراق
3ـ سودان جنوبی
4ـ سومالی
5ـ افغانستان
6ـ یمن
7ـ جمهوری آفریقای مرکزی
8ـ اکراین
9ـ سودان
10ـ لیبیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19