پربازدید

ویدیو

کووید-19

پرونده پیکار درونی خانواده راجرز روی میز دادگاه بریتیش کلمبیا

جنگ آشکاری که در داخل خانواده راجرز در گرفت و سبب شد که دو هیأت مدیره جداگانه مدعی رهبری این کمپانی شوند، روز دوشنبه اول نوامبر در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا روی میز دادرسی قرار گرفت.

جنگ علنی بر سر کنترل این کمپانی، اعضای خانواده تد راجرز Ted Rogers مؤسس این کمپانی را مقابل هم قرار داده. در این درگیری ادوارد راجرز Edward Rogers پسر تد راجرز در یک سو، و مادر و سه خواهر او در سوی دیگر قرار دارند.

ادوارد راجرز هفته گذشته با تقدیم عرضحال به دادگاه عالی بریتیش کلمبیا از دادگاه درخواست کرد که هیأت مدیره ای را که او تشکیل داده مشروع بشناسد.

دو هفته قبل ادوارد راجرز به عنوان رئیس هیأت مدیره کمپانی تلاش کرده بود مدیر عامل کمپانی را کنار بگذارد اما مادر و سه خواهر او با تشکیل هیأت مدیره، او را از ریاست این هیأت کنار گذاشتند.

از سوی دیگر ادوارد راجرز به عنوان رئیس صندوق امانات خانواده راجرز که کنترل اکثریت سهام دارای رأی کمپانی را در اختیار دارد با استناد به همین موضوع، پنج تن از اعضای هیأت مدیره را کنار گذاشت و پنج نفر از افراد مورد نظر خود را به عضویت هیأت مدیره منصوب کرد و هیأت جدید را هیأت مدیره کمپانی نامید.

اما مادر و سه خواهر ادوارد راجرز می گویند هیأت مدیره معتبر همان هیأتی است که قبلاً وجود داشته.

حال موضوع به دادگاه عالی بریتیش کلمبیا کشیده شده تا معلوم کند کدام هیأت مدیره را به رسمیت می شناسد.

در میان صاحب نظران حقوقی نیز دو نظر وجود دارد:

دسته ای ادوارد راجرز را به علت ریاست او بر صندوق امانات خانواده راجرز کنترل کننده اصلی سهام کمپانی می دانند و عده ای دیگر نظر مادر و سه خواهر ادوارد راجرز را تأیید می کنند.

در این میان ارزش سهام کمپانی راجرز که از بزرگترین کمپانی های تله کامیونیکیشن کاناداست مقداری کاهش پیدا کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157953بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19