پربازید

ویدیو

کووید-19

پروسه تغییر نام دانشگاه رایرسون شروع شد

دانشگاه رایرسون روز سه شنبه از عموم درخواست کرد که نظرشان را برای انتخاب نام جدید اعلام کنند.

مردم می توانند از روز سه شنبه ۱۶ نوامبر به مدت سه هفته (تا هفت دسامبر) اسامی پیشنهادی را به اطلاع دانشگاه برسانند. نظرات مردم به اشکال مختلف آنلاین، ایمیل، از طریق سوشیال مدیا، با استفاده از هشتگ و یا از طریق نامه گردآوری می شود.

دانشگاه رایرسون گفت که لیست کوتاه اسامی تا قبل از پایان سال تحصیلی ۲۲ ـ ۲۱ برای تصمیم نهایی در اختیار رئیس دانشگاه و شورای مدیریت دانشگاه قرار می گیرد تا نام جدید مشخص شود.

چرا تغییر نام؟

اگرتون رایرسون Egerton Ryerson که نام او بر این دانشگاه گذاشته شده معمار مدارس شبانه روزی بومیان کانادا بود. هدف از ایجاد این مدارس تغییر شخصیت و فرهنگ کودکان بومی و استحاله آنها در فرهنگ سفید کانادایی بود. گزارشی که از سوی کمیسیون حقیقت یابی و آشتی در سال ۲۰۱۵ بیرون داده شد، از ۳۲۰۰ مرگ در مدارس شبانه روزی نام می برد و تأکید می کند که این تازه آغاز شناسایی ها است.

در ماههای گذشته به دنبال کشف گورهای بی نام و نشان صدها دانش آموز مدارس شبانه روزی سابق، خشم عمومی در کانادا برانگیخته شد و تظاهرات گسترده ای برگزار شد و طی تظاهراتی در مقابل این دانشگاه مجسمه اگرتون رایرسون به زیر کشیده شد. تظاهر کنندگان به روی مجسمه رنگ پاشیدند و در آخر سر آن را جدا کردند و آن را به سمت ساحل دریاچه انتاریو بردند و به داخل آب انداختند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19