پربازدید

ویدیو

کووید-19

پرتاب «ضایعات انسانی» به سمت مردم برای سومین بار تکرار شد

راستش را بخواهید این حادثه که در چند روز گذشته حداقل سه بار اتفاق افتاده آنقدر مشمئز کننده است که ابتدا تصمیم نداشتیم آن را درج کنیم ولی وقتی روز سه شنبه برای بار سوم تکرار شد، و به خبر روز رسانه های نوشتاری و رادیو – تلویزیونی تورنتو و کانادا تبدیل شد، ذکر آن اهمیت پیدا کرد.

موضوع از این قرار است که ابتدا روز دوشنبه پلیس تورنتو اعلام کرد که در دو حادثه جداگانه، در تعطیلات آخر هفته، مدفوع به سمت ساختمانهای دانشگاههای تورنتو پرتاب شده. در هر دو مورد، مردی اقدام به پرتاب این «ضایعات» به سمت دانشجویان حاضر در کتابخانه های دانشگاه تورنتو و دانشگاه یورک کرد.

مرتبه سوم

روز سه شنبه ۲۶ نوامبر پلیس تورنتو گفت این حادثه برای بار سوم تکرار شده و مردی اقدام به پرتاب سطلی حاوی مدفوع feces به سمت دختری کرده.

به گفته پلیس این بار حادثه در دوشنبه شب در یکی از تقاطع های اصلی در دان تاون تورنتو روی داده.

سخنگوی پلیس این حوادث را باهم مرتبط دانسته.

گفته می شود که در دو مورد اول، متهم وارد ساختمانهای کتابخانه ها در دو دانشگاه تورنتو و یورک شده و سطل حاوی «ضایعات» را روی افرادی که داخل کتابخانه نشسته بودند خالی کرده.

به دنبال حادثه سوم، افسران پلیس سطل را پیدا کرده و آن را در اختیار بازرسان قرار دادند.

سخنگوی پلیس این حوادث را «ظالمانه» خواند و گفت پلیس از هر کسی که اطلاعاتی دارد می خواهد که تماس بگیرند. تحقیقات پلیس ادامه دارد – کندین پرس.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107044بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19