پربازدید

ویدیو

کووید-19

پذیرش 411 هزار مهاجر جدید در سال آینده ؛ چند درصد کاناداییها با این رقم موافقند؟

دولت کانادا قصد دارد  سال آینده 411 هزار مهاجر جدید بپذیرد اما همه کاناداییها با این تعداد موافق نیستند.

پندمیک کرونا سبب کاهش شدید  پذیرش مهاجر در یکسال و نیم گذشته  شد.

دولت لیبرال جاستین ترودو برای جبران این کاهش اعلام کرده که در سال 2022 با تقاضای مهاجرت 41۱ هزار متقاضی موافقت خواهد شد.

پذیرش ۴۱۱ هزار مهاجر جدید کم است یا زیاد ؟

موسسه نظرسنجی Angus Reid برای آگاهی از نظر کاناداییها دست به یک نظرسنجی زده که نتایج آن را روز دوشنبه 28 جون اعلام کرد.

آیا مهاجران جدید شغلهای زیادی را می گیرند؟ پاسخ افراد در گروههای درآمدی مختلف :

نتایج نظرسنجی

  • در مجموع یک سوم کانادایی ها با این هدف (پذیرش 411 هزار مهاجر جدید در سال 2022) موافقند (34 درصد.)
  • 39 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که این رقم زیاد است.
  • 13 درصد این رقم را کم دانسته اند
کانادا از کدام کشورها مهاجر جدید بپذیرد؟

اولویت به کدام مهاجران داده شود؟

متقاضیان مهاجرت به کانادا از همه کشور های جهان هستند. یکی از سوالات نظرسنجی این بود که به متقاضیان کدام کشورها اولویت داده شود. در پاسخ به این سوال:

  • از هر پنج کانادایی سه نفر (60 درصد) گفته اند که به متقاضان هیچ کشوری نباید اولویت داده شود و همه متقاضایان باید برابر شناخته شوند.
  • 26 درصد خواسته اند که به مهاجران اروپایی اولویت داده شود.
  • 20 درصد خواسته اند که به متقاضیان آمریکا و مکزیک اولویت داده شود.
  • فقط چهار درصد گفته اند که به مهاجران جنوب آسیا اولویت داده شود.

مهمترین منبع مهاجران جدید کانادا در حال حاضر هند است.

تعداد مهاجران جدید که کانادا در سالهای مختلف پذیرفته یا می خواهد بپذیرد

کم در آمد ها بیشتر مخالفند

نکته قابل توجه اینکه کم در آمدها بیشتر از بقیه پذیرش 411 هزار مهاجر را زیاد می دانند:

  • 24 درصد کسانی که در آمد خانوار آنها زیر پنجاه هزار دلار در سال است پذیرش 411 هزار مهاجر در سال 2022 را بسیار بالا می دانند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=147766بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19