پربازدید

ویدیوکووید-19

پایین آمدن توانایی تهیه مسکن در ونکوور و تورنتو

رویال بانک می گوید به علت بالا رفتن قیمت مسکن و هزینه های آن در ونکوور و تورنتو، توانایی تهیه مسکن Housing Affordability در کانادا تضعیف شده.

رویال بانک این نتیجه گیری را بر مبنای آمار و ارقام سه ماه اول سال گرفته.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19