پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاپ فرانسیس: دعا کنید که صدای گریه زمین و ناله فقرا به گوش سران کشورها برسد

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه در میدان سنت پیترز واتیکان خطاب به مردم حاضر در میدان گفت: «دعا کنید؛ دعا کنید، و بگذارید صدای گریه کره زمین، صدای گریه فقرا، به گوش شرکت کنندگان در اجلاس محیط زیست سازمان ملل برسد.»

پاپ فرانسیس در سخنانش گفت این اولین روز اجلاس مبارزه با گرمایش زمین است. او از رهبران شرکت کننده در اجلاس خواست: «واضح و مشخص به نسلهای آینده امید بدهید که برای سالم سازی کره زمین چه خواهید کرد.»

این اجلاس توسط سازمان ملل در گلاسکوی اسکاتلند برگزار شده. خبرهای اولیه حاکی از موعظه های همیشگی است.

صاحب نظران مستقل در سراسر جهان وضعیت زیست محیطی کره زمین را بسیار وخیم توصیف می کنند و خواستار محدود شدن سریع آلوده زایی ها توسط کشورهای مختلف و صنایع گوناگون هستند.

کارشناسان می گویند اگر فورا جلوی گرمتر شدن کره زمین گرفته نشود تیره های مختلف جانداران و گیاهان به مرحله انقراض می رسند، سواحل اقیانوس ها زیر آب می روند، آتش سوزی های جنگلی ابعاد گسترده تری پیدا می کنند و ادامه حیات بشر غیر ممکن می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157938بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19