پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاسپورت واکسیناسیون در کبک اجباری می شود

سلام تورنتو منبع اخبار موثق تورنتو و کانادا از سال ۲۰۰۰-

روند رو به افزایش ابتلا به کرونا در استان کبک سبب شد که نخست وزیر این استان روز پنجشنبه خبر از ایجاد سیستم پاسپورت واکسیناسیون در کبک بدهد.

فرانسوا له گل Francois Legault نخست وزیر کبک گفت وزیر بهداشت کبک جزئیات این سیستم را به زودی اعلام خواهد کرد و خواهد گفت که از کی شروع خواهد شد.

این خبر در حالی اعلام می شود که کبک در روز پنجشنبه 305 ابتلای جدید به کرونا را شناسایی کرد که 72 نفر از آنها از مونترال هستند.

در روز پنجشنبه کبک مرگ جدیدی نداشت ولی 60 نفر در بیمارستان ها بستری بودند که 16 نفرشان در بخشهای مراقبت ویژه به سر می برند.

نخست وزیر کبک گفت کبک در معرض موج چهارم پندمیک قرار گرفته.

تا روز پنجشنبه 84.3 درصد ساکنان 12 سال به بالای کبک یک دوز واکسن را دریافت کرده بودند. نزدیک به هفتاد درصد هم هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=150599بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19