پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاسخ مسابقه «حدس بزنید» ـ چند نفر از کارکنان بخش عمومی انتاریو در سال ۲۰۲۲ حقوق بالای ۱۰۰ هزار دلار داشته اند؟

  • ۲۶۷ هزار نفر؟
  • ۵۲ هزار نفر؟
  • ۳۵ هزار نفر ؟
  • ۱۱ هزار نفر؟

پاسخ صحیح: ۲۶۷ هزار نفر

انتاریو «فهرست طلایی» سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. «طلایی»ها آن دسته از کارکنان بخش عمومی انتاریو هستند که در هر سال بالای یکصدهزار دلار دریافتی دارند.

بر اساس این فهرست، ۲۶۷ هزار نفر از کارکنان بخش عمومی انتاریو در سال ۲۰۲۲ حقوق بالای ۱۰۰ هزار دلار داشته اند.

در انتاریو یک میلیون و ۵۶۱ هزار نفر در بخش عمومی کار می کنند.

در کانادا مجموعا بیست درصد از نیروی کار برای بخش عمومی (بخش دولتی و غیرخصوصی) کار می کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180768بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19