پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاسخ مسابقه «حدس بزنید» ـ جمعیت کانادا چقدر است؟

به گفته مرکز آمار، کل جمعیت کشور در ۱۲ ماه منتهی به اول ژانویه ۲۰۲۳ به تعداد رکوردشکن ۱.۰۵ میلیون نفر افزایش یافت و به ۳۹.۵۷ میلیون نفر رسید. بنابراین از میان چهار گزینه زیر، پاسخ درست گزینه «بین ۳۸ تا ۴۰ میلیون نفر» است.

  • بالای ۴۰ میلیون نفر
  • بین ۳۸ تا ۴۰ میلیون نفر
  • بین ۳۵ تا ۳۸ میلیون نفر 
  • زیر ۳۵ میلیون نفر

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180445بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19